Hvad er et matrikelkort?

    Et 'matrikelkort' bruges af ejendomsmæglere og advokater ved handel med fast ejendom. Et matrikelkort kaldes af nogle for et 'ejendomskort'. Et matrikelkort er et juridisk kortværk, som kan rekvireres hos en praktiserende landinspektør. Et matrikelkort anvendes dagligt til skødeskrivning - også når din ejendom skal sælges.

    Nedenfor ses nogle ganske få definitioner på, hvad et 'Matrikelkort' er.


  • Om matrikelkort skriver Boligadvokaterne.dk: "Kortskitse, som viser grundens størrelse og placering i forhold til nabogrundene. Indeholder oplysninger om matrikelnummer, arealgrænser og oplysninger om mål til fastlæggelse af skel"
  • Om matrikelkort skriver BoligZonen.dk: "Et kort indeholdende oplysninger om en ejendoms matrikelnummer, areal, ejendommens grænser samt fastlæggelse af skel (afgrænsning mellem to ejendomme)"
  • Om matrikelkort skriver Hinnerup.dk: "Matrikelkortet er en del af matriklen, som består af matrikelarkivet, matrikelregister og matrikelkort. Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I visse tilfælde afviger de registrerede grænser fra de faktiske ejendomsgrænser og de synlige forhold i marken. Efter 1999 vil de fredsbelagte arealer også fremgå af matrikelregisteret og matrikelkort. På grundlag af matrikulære sager fra praktiserende landinspektører ajourføres matrikelregisteret og matrikelkort løbende således, at register og kort altid viser den aktuelle godkendte matrikulære situation."

  • Online bestil matrikelkort

    Matrikelkort til ejendomshandel og skødeskrivning kan online bestilles her.